søndag 11. april 2010

Hårbånd til dokka / Hair ties (?) for the doll....OG mus på kjøkkenet.....

Hair ties? Heter det det på engelsk? Eller er det noen som nå ler seg skakk i hjel????

Jeg aner ikke, så jeg satte min lit til google. Den eneste ordboka jeg har her er norsk/fransk og omvendt. (Kommer aldri til å prøve meg på det, det er utfordrende nok med engelsk, men engelsk gjør det nok lettere for mine franske lesere).
Forøvrig har det vist seg veldig nødvendig å ha en slik bok når man skal prate med huseiere som ikke kan flere ord på engelsk enn de jeg antakelig kan forstå, og kanskje klare, og si på fransk.

I vinter, da det var litt snø, fikk vi ubudne gjester på kjøkkenet. Ei lita mus som bare viste seg 2-3 ganger, og alltid etter kl 23 når resten av familien hadde lagt seg....

Første gang jeg møtte henne trudde jeg det var en sort sokk. Noen som lurer på om jeg trenger profesjonell hjelp nå? Jeg lurte et lite øyeblikk selv, og lurte ihvertfall på om jeg måtte begynne å legge meg litt tidligere....

Men det var nå rart at den sokken skulle bli heilt borte under vaskemaskinen bare fordi jeg sparket borti kurven? Og ved nærmere ettersyn så forsto jeg hva det var, ho hadde lagt igjen en liten hilsen. Selv om jeg ikke har sett så mange levende mus inne, så har jeg iallfall sett dette på hytter.

Jeg bestemte meg for at dette måtte huseieren få vite. Men hvordan i "hule heite" skulle jeg få sagt det på fransk?
Etter noen timer med franskkurs hadde jeg forstått at jeg sjelden klarte å uttale et ukjent ord rett første gang, og at bakeren ikke forsto hva jeg ville der når jeg prøvde å si "brød" på fransk.
Så jeg kunne jo bare glemme å prøve å si noe!

Ok, jeg skriver en lapp; "mus på kjøkken", og hadde spart sporene for å ha noe å vise dersom de ikke forsto. Men det var enten greit nok forklart og/eller en kjent sak, for seinere kom han med rottegift. (Nå var jeg glad ungene ikke var på krabbestadiet og i smake-på-alt fasen). Jeg møtte ho et par andre kvelder, men ho var heldigvis for sjenert til å prøve og bli venner. Ho skjønte vel tegninga når jeg aldri ville invitere henne lenger inn i leiligheten.

Oi, det blei en lang digresjon. Jeg skulle skrive om hårbånd til dokka egentlig. Men det er ikke mer spennende enn at jeg lekte meg med stoffrester og båndet blei mer passe til dokka enn meg. Må nok større rester til for å passe mor eller datter.


Hair Ties? Do they say that in english?I have no idea, so I put my trust in google. The only dictionary I have here is a Norwegian / French and vice versa. (I will never try in french, it's challenging enough with english, but english makes it easier for my french readers).


Moreover, it has been necessary to have such a book if you want to talk to homeowners who don´t know more words in English than I probably can understand, and perhaps, say in French.


This winter we had uninvited guests in the kitchen. A little mouse who I met 2-3 times, and always after the rest of the familys bedtime.


The first time I met her I thought it was a black sock. Do you think I need professional help now? I wondered for a moment myself, at least I wondered if I need to sleep more.
But I was surprised that the sock was completely lost behind the washing machine? But upon closer inspection I understood what it was, she had left a note. Although I have not seen so many mice inside, I have certainly seen this in some cabins.
I decided to tell the owner about the mouse. But how would I say it in French?


After a few hours of French course, I realized that I rarely managed to pronounce an unfamiliar word right the first time, and that the baker did not understand what I wanted when I tried to say "bread" in French.


So I could just forget to try to say something!


Ok, I wrote a note, "mice in the kitchen", and had saved tracks to have something to show if they did not understand. But it was either good enough explained and / or a known fact, for later he came with rat poison. I met her a couple of other nights, but luckily she was too shy to try being friends. I guess she knew that I would never invite her further into the apartment.


Ups, that was a long digression. I should write about "hair ties"(?). But it is not more exciting than that I played with fabric "left overs" and made one who fits the doll, and not the daughter or the mum.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kjempehyggelig hvis du vil legge igjen en kommentar.